* Dydd Mawrth/Tuesday 28.11.23 *

Nodyn i’ch hatgoffa bydd gegin yr ysgol ar gau Dydd Mawrth 28ain o Dachwedd. Bydd angen i’r plant ddod a pecyn cinio o adref os nad ydynt wedi archebu pecyn cinio o’r ysgol o flaenllaw. Llawer o ddiolch, Anti Chris

A reminder that the school kitchen will be closed next Tuesday the 28th November. All children will need to bring a packed lunch from home unless they have pre ordered one from school. Many thanks, Anti Chris