Dydd Santes Dwynwen – 25/01/2023 – St Dwynwen’s Day

I ddathlu Dydd Santes Dwynwen (25/01/2023), mae croeso i’r disgyblion ddod i’r ysgol yn gwisgo pinc neu gochRydym yn edrych ymlaen at ddathlu’r diwrnod!

To celebrate St Dwynwen’s Day (25/01/2023), pupils are welcome to come to school wearing red or pink.  We are looking forward to celebrating the day!