Dydd y Cofio / Remembrance Day

Roedd ymddygiad pob un disgybl yn ysblennydd yn ystod y cyfnod o dawelwch ger y Gofeb am 11 o’r gloch y bore ‘ma.

Yn ystod y prynhawn daeth y Parchedig Rebecca Sparey-Taylor i ymuno â ni yn ein gwasanaeth yn yr Eglwys. Eglurodd y Parchedig bwysigrwydd cofio am ddigwyddiadau yn ein bywydau ond hefyd yr aberthau a wnaed ar faes y gad.


The children impeccably observed the two-minute silence near the War Memorial at 11 o’clock this morning.

During the afternoon we were joined by Reverend Rebecca Sparey-Taylor in our assembly at the Church. Reverend Sparey-Taylor explained the importance of remembering events in our lives but also the sacrifices made on the battlefield.