Dyddiad i’ch dyddiadur / A date for your diary

Annwyl rieni,

Yn dilyn ein cyfarfod CRHA neithiwr, rydym yn gallu cadarnhau y bydd mabolgampau a barbiciw yr ysgol ar ddydd Gwener 1af Gorffennaf. Yn gryno dyma’r trefniadau:

Bore- disgyblion a staff yn unig. Cystadlaethau maes.

Pnawn – gwahoddiad i rieni. Plant yn cystadlu ar y trac

Ar ol ysgol- gweithgareddau i’r plant a pharatoi ar gyfer y barbiciw.

Barbiciw- amser i’w gadarnhau (o ddeutu 5.30-6.00yp)

Mwy o fanylion i ddilyn.

Yn ogystal, byddwn yn cyhoeddi calendr o ddyddiadau pwysig ar gyfer y tymor nesaf.

Dear parents,

Following our PTA meeting last night we can confirm that sports day and the BBQ will take place on Friday 1st July. Briefly these are the arrangements:

Morning- pupils and staff only

Afternoon – initiation to parents and families. Pupils compete on the track

After school- BBQ- time to be confirmed (around 5.30-6.00pm)

More information to follow. Thanks to all parents who attended last nights meeting.

A calendar of other important dates for next term will also be published.