Dysgu ar lein yn Ysgol Tremeirchion – adborth eich holiadur / Remote learning at Ysgol Tremeirchion – feedback to the questionnaire

Diolch i bawb oedd wedi cwblhau’r holiadur wythnos diwethaf. Dyma grynodeb o’r adborth. Rydym hefyd yn gwerthfawrogi eich sylwadau, eich heriau a’ch syniadau.

Thank you to everyone who completed the questionnaire last week. Here is a summary of the feedback. We have also appreciated your comments, your challenges and your ideas.

Adborth i rieni -Holiadur Gweithio o bell Questionnaire Feedback to parents – distance Learning 1 21