E-bapur newydd dwyieithog ~ Y Cliciadur/Clic-It Cymru ~ Bilingual e-newspaper

Dyma rifyn diweddaraf yr e-bapur newydd dwyieithog Y Cliciadur/Clic-It Cymru.

Mae’r adnodd ar gael am ddim ar safwe HWB:  https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/ff4afd70-678d-4b46-9ad6-dad079eb9f54/cy?sort=recent&strict=1

Mae’r Cliciadur yn ddwyieithog, felly gallwch ei ddefnyddio mewn aelwyd ble mae’r teulu’n siarad Saesneg ond eisiau helpu’r plant i ymarfer eu sgiliau Cymraeg.

  • Papur Dwyieithog
  • Erthyglau addas i bob oed
  • Newyddion am ein sefyllfa bresennol
  • Gweithgareddau hwyliog

 

This is the latest issue of the bilingual e-newspaper Y Cliciadur/Clic-It Cymru.

The resource is available for free on the HWB website:  https://hwb.gov.wales/repository/discovery/resource/ff4afd70-678d-4b46-9ad6-dad079eb9f54/en?sort=recent&strict=1

Clic-It Cymru is a bilingual resource, so you can use it in a household where the family speak English but want to help the children practice their Welsh language skills.

  • Bilingual Newspaper
  • Articles suitable for all ages
  • News of our current situation
  • Fun activities