E-bost yr Ysgrifenyddes ~ Secretary’s E-mail

Nodyn i’ch hysbysu fod y broblem gyda e-bost yr Ysgrifenyddes wedi cael ei ddatrys bore ‘ma.  Dyma’r cyfeiriad i yrru negeseuon i’r Ysgol:-

[email protected]

Llawer o ddiolch.

Just a note to inform you that the problem with the Secretary’s e-mail has been resolved this morning.  This is the address to send messages to School:-

[email protected]

Many thanks.