Cyswlllt Eglwys a’r Gymuned / Church Links and the Community

Cyswllt Eglwys a’r Gymuned

Mae’r Ficer Mr Colin Mansley yn cynnal gwasanaethau cymunedol yn yr Eglwys ar bob bore dydd Mercher am 10.00yb. Mae’n hyfryd clywed gloch yr Eglwys yn canu pan rydym yn ein dosbarthiadau yn yr ysgol. Mae Mr Mansley yn aelod o Gorff Llywodraethu yr ysgol ac yn cynrychioli’r Eglwys.

Mae gwasanaethau hefyd yn cael eu cynnal ar ddydd Sul. Yn ogystal mae gwasanaethau cyfrwng Cymraeg.  Gellir cysylltu gyda’r Eglwys neu’r Esgobaeth yn Llanelwy am fwy o fanylion.

Church Links and the Community

The Vicar, Mr Colin Mansley, holds Church Services for the community every Wednesday morning at 10.00am in the Church. It is lovely for us to hear the Church bells ring whilst we are in our classrooms. Mr Mansley is also a member of our School Governing Body representing the Church.

Services are also held on Sunday. There are also services held in Welsh. Please contact the Church or the Diocese in St Asaph for more information.