Cyswlllt Eglwys a’r Gymuned / Church Links and the Community

Cyswllt Eglwys a’r Gymuned

Oherwydd COVID 19, nid yw gwasanaethau yn cael eu cynnal yn yr Eglwys. Byddwn yn diweddaru’r dudalen yma unwaith y cawn mwy o wybodaeth gan yr Esgobaeth a’r Parchedig Rebecca Sparey-Taylor

Isod mae llythyrau bugeiliol gan yr Esgob Gregory.

Church Links and the Community

Due to COVID-19, there are currently no services in the Church. We will update the page once we have received more information from the Diocese and the Reverend Rebecca Sparey-Taylor.

Below are Pastoral letters from  Bishop Gregory.

200527 Llythyr Bugeiliol cym

200527 Llythyr Bugeiliol cym

200527 Pastoral Letter

200527 Pastoral Letter

200611 Pastoral Letter

200611 Pastoral Letter.docx cym

200611 Pastoral Letter.docx cym

200611 Pastoral Letter 200709

Llythyr Bugeiliol CYM 200709

Llythyr Bugeiliol CYM

200709 Pastoral Letter ENG

200709 Pastoral Letter ENG

200915 Llythyr Bugeiliol misol Esgob Gregory cym

200915 Llythyr Bugeiliol misol Esgob Gregory cym 200915

Pastoral Letter Monthly from +G 200915

Pastoral Letter Monthly from +G 210113

Llythyr Bugeiliol cym 210113

Llythyr Bugeiliol cym 210113

Pastoral Letter 210113

Pastoral Letter 210315

Abundant Life 210315

Abundant Life 210315

Cyflawnder Bywyd cym 210315

Cyflawnder Bywyd cym