Ein Coeden Nadolig / Our Christmas Tree

Diolch yn fawr iawn i deulu Fferm Meadow Brook, Mark, George, Clare a Gruff, am y rhodd o goeden Nadolig eto eleni. Mae’r goeden yn edrych yn fendigedig ar fuarth blaen yr ysgol.

Thank you so much to the Meadow Brook Farm Family, Mark, George, Clare and Gruff, for the gift of a Christmas tree again this year. The tree looks wonderful on the front yard.