Adroddiadau Estyn ac Adroddiad yr Eglwys yng Nghymru / Estyn Reports and Church in Wales Reports

Ionawr 2018 January

Adroddiad Ysgol Tremeirchion 2018 Estyn

Report Ysgol Tremeirchion 2018 Estyn

Mawrth 2018  March 

Adroddiad Arolwg Eglwys yng Nghymru Tremeirchion Mawrth 2018

Church in Wales Tremeirchion Inspection Report March 2018

Tachwedd 2011 November

Inspection_Report_Ysgol_Tremeirchion_ENG_2011

Adroddiad_Arolygiad_Ysgol_Tremeirchion_CYM_2011