Manylion Cyswllt / Contact Details

Ffon/Tel: 01745 710328

Ebost: [email protected]
Email: [email protected]

Ysgol Tremeirchion
Tremeirchion
Llanelwy
Sir Ddinbych
LL17 0UN

Ysgol Tremeirchion
Tremeirchion
St Asaph
Denbighshire
LL17 0UN

Oriau gwaith Iona yr Ysgrifenyddes yn y Swyddfa:

  • Llun 8.30- 1.00
  • Mawrth 8.30-12.00
  • Mercher – diwrnod i ffwrdd
  • Iau 8.30 -12.00
  • Gwener 8.30 -3.20

Rydym yn gwneud ein gorau i ateb unrhyw alwadau y tu allan i’r oriau uchod.  Mae posib gadael neges ar y peiriant ateb.

Iona the School Secretaries working hours in the office:

  • Monday 8.30-1.00
  • Tuesday 8.30-12.00
  • Wednesday – day off
  • Thursday 8.30-12.00
  • Friday 8.30-3.20

We make every effort to answer calls outside these hours. It is possible to leave a message on the answer machine.