Manylion Cyswllt / Contact Details

Ffon/Tel: 01745 710328
Ebost:[email protected]

Email: [email protected]

Ysgol Tremeirchion                                            Ysgol Tremeirchion
Tremeirchion                                                       Tremeirchion
Llanelwy                                                               St Asaph
Sir Ddinbych                                                       Denbighshire
LL17 0UN                                                            LL17

https://www.google.co.uk/maps/place/Ysgol+Tremeirchion/@53.2468649,-3.3765404,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x855404d4772d8511!8m2!3d53.2468649!4d-3.3765404?hl=en

Oriau gwaith Iona yr Ysgrifenyddes yn y Swyddfa:

Llun 8.30- 1.00

Mawrth 8.30-12.00

Mercher – diwrnod i ffwrdd

Iau 8.30 -12.00

Gwener 8.30 -3.20

Rydym yn gwneud ein gorau i ateb unrhyw alwadau y tu allan i’r oriau uchod.  Mae posib gadael neges ar y peiriant ateb.

 Iona the School Secretaries working hours in the office:

Monday 8.30-1.00

Tuesday 8.30-12.00

Wednesday – day off

Thursday 8.30-12.00

Friday 8.30-3.20

We make every effort to answer calls outside these hours. It is possible to leave a message on the answer machine.