Eisteddfod Cylch 16.3.2019

Pob lwc ir cystadleuwyr yfory yn Eisteddfod Cylch Dinbych sydd yn cymryd rhan yn y cor, pari cyd-adrodd ar parti unsain yfory.

Welwn ni chi yn Neuadd y Dref, Dinbych am 2:30 y.p.

Cofiwch gwisg ysgol.

 

Pob lwc ir unigolion sy’n cystadlu hefyd. Welwn ni chi yn y rhagbrofion yn Ysgol Twm or Nant, Dinbych yn y bore.

 

Good luck to all of the pupils competing tomorrow in the Eisteddfod Cylch in Denbigh with the choir, singing party and the reciting party.

See you all in the Town Hall, Denbigh at 2.30 p.m.

Remember school uniform.

 

Good luck also to the individuals competing. See you all in the prelims tomorrow morning at Ysgol Twm or Nant, Denbigh.