Eisteddfod Cylch yr Urdd

Llongyfarchiadau i’r disgyblion fu’n cymryd rhan yn yr Eisteddfod Cylch yn ddiweddar. Cawsom lwyddiant gyda’r parti cyd-adrodd, parti unsain ar cor. Diolch yn fawr iawn i bawb am gymryd rhan.

Congratulations to the pupils who took part in the Urdd Eisteddfod recently. We had sucseess with the reciting party, singing party and the choir. Thank you everyone for taking part.