Eisteddfod Ddawns 22.03.23 Dance Eisteddfod

Annwyl rieni,

Ers i ni anfon llythyr adref ddoe mae amseroedd y cystadlaethau nos ‘fory wedi newid.  Gofynnwn i chi gwrdd gyda ni yn y brif fynedfa ar yr amseroedd canlynol os gwelwch yn dda:

  • 4:00pm – Dawns Werin Bl.4 ac iau (cystadleuaeth am 4:30pm)
  • 4:35pm – Grŵp Dawnsio Hip-Hop/Stryd/Disgo Bl.6 ac iau (cystadleuaeth am 5:05pm)
  • 4:35pm – Dawns Werin Bl.6 ac iau (cystadleuaeth am 5:30pm)

Diolch am eich cydweithrediad,

Ms. Barr & Miss Edwards.


Dear parents,

Since we sent a letter home yesterday the times of tomorrow night’s competitions have changed. We kindly ask that you meet us at the main entrance at the following times:

  • 4:00pm – Folk Dance Yr. 4 and under (competition 4:30pm)
  • 4:35pm – Hip-hop/Street/Dance Group Year 6 and under (competition 5:05pm)
  • 4:35pm – Folk Dance Yr. 6 and under (competition 5:30pm)

Thank you for your cooperation,

Ms. Barr & Miss Edwards.