Eisteddfod Ddawns / Dance Eisteddfod

Llongyfarchiadau i’r disgyblion bu’n cystadlu’n Eisteddfod Ddawns yr Urdd yn Ysgol Uwchradd y Rhyl nos Fercher. Diolch yn fawr i’r staff bu’n hyfforddi’r disgyblion.

Congratulations to the pupils who competed in the Urdd Dance Eisteddfod at Rhyl High School on Wednesday. Thanks to the staff who prepared the pupils for the competitions.