Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych 2022 ~ MYNEDIAD AM DDIM!

Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych

30/05 – 04/06/2022

Caeau fferm Kilford ger Dinbych | Kilford Farm fields near Denbigh

Tocynnau Eisteddfod yr Urdd Sir Ddinbych ar gael am ddim!

Mae tocynnau mynediad i faes Eisteddfod yr Urdd yn Sir Ddinbych ar gael yn rhad ac am ddim o heddiw ymlaen. Ewch i www.urdd.cymru/tocynnau

Eleni, mae Maes yr ŵyl yn ôl mewn cae am y tro cyntaf ers 2018 ac i ddathlu Canmlwyddiant yr Urdd mae Llywodraeth Cymru wedi rhoi cyllid i ganiatáu mynediad am ddim i’r Eisteddfod – i bawb!

Bydd Eisteddfod eleni yn cynnig rhywbeth i bawb.

“Llwyfan i bawb” – dim rhagbrofion

Ni fydd rhagbrofion i’r cystadleuwyr sy’n cyrraedd Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd eleni, ond yn hytrach, mi fydd cyfle i bawb gystadlu ar lwyfan. Nid un Pafiliwn fydd ar faes yr Eisteddfod, ond tri!

Gŵyl Triban – gŵyl o fewn gŵyl

Eich gwahoddiad i Aduniad Mwya’r Ganrif!

Dathlu’r gorau o gerddoriaeth a diwylliant cyfoes Cymru mewn gŵyl o fewn gŵyl ar Faes Eisteddfod yr Urdd

Bwyd. Bandiau. Bar. Cwmni. Cofio. Cymdeithasu.

Mehefin 2-4, 2022

www.urdd.cymru/triban

Edrychwn ymlaen i’ch gweld chi yn Ninbych!