Eisteddfod yr Urdd

Llongyfarchiadau i bawb bu’n cystadlu’n Eisteddfod Cylch Dinbych yn Ysgol Uwchradd Dinbych heddiw, roedd pob un yn wych!

Diolch i bawb bu’n hyfforddi’r disgyblion, yn enwedig Mrs Elinor Ellis, ac i Mrs Watkin-Williams am ei chymorth.


Congratulations to everyone who competed in the Denbigh Cylch Eisteddfod at Denbigh High School today, they were all fantastic!

Thanks to everyone who prepared the children for the various competitions, especially Mrs Elinor Ellis, and to Mrs Watkin-Williams for her support.