Eli haul, het a photel dwr / Sun cream, a hat and water bottle

Gyda’r tywydd braf yn parhau, cofiwch am eli haul, het a photel o ddwr ar gyfer eich plentyn pan y maent yn yr ysgol.

With the warm weather continuing, please remember sun cream, a hat and a water bottle for your child whilst they are in school.