Enillwyr Posteri Diogewlch y Ffordd / Winners of Road Safety Posters

Llongyfarchiadau i’r disgyblion ar ennill yn ein cystadleuaeth dylunio poster ar gyfer diogelwch y ffordd. Da iawn pawb am gymryd rhan . Gweler poster

 

Congratulations to the pupils on winning on creating a road safety poster. Well done everyone for taking part .See poster

 

Enillwyr Diogelwch