Esgidiau Glaw / Wellingtons

Rydym yn annog bob plentyn i ddod ag esgidiau glaw, wedi eu labelu’n glir ag enw, i’r ysgol.  Mae hyn yn galluogi’r plant ddefnyddio’r cae yn ystod amser chwarae pan yn wlyb dan draed.

We encourage all children to bring wellingtons, clearly labelled with their name, to school.  This enables the children to use the field during playtime when the ground is wet.

Diolch yn fawr.