Esgidiau Glaw / Wellingtons

Os gwelwch yn dda, a fedrith pob disgybl gofio dod a par o esgidiau glaw wedi ei labelu a enw eich plentyn/plant ir ysgol? Bydd y disgyblion yn mynd ar y cae yn ystod amser chwarae ac bydd angen iddynt wisgo eu esgidiau glaw i fynd ar y cae gan fod y tywydd yn newid. Mae hyn yn cynnwys disgyblion meithrin hefyd. Diolch yn fawr iawn.

 

Please, can every pupil remember to bring a pair of wellingtons to school labelled clearly with your child / children’s names on them? The pupils will be going on the field during playtime and they will need to wear wellingtons as the weather is changing. This includes nursery pupils as well. Thank you