Etholiad Rhiant Lywodraethwr / Parent Governor Election

Mae pedwar hysbyseb o ddiddordeb wedi ei dderbyn ar gyfer rol rhiant lywodraethwr. Byddwn felly yn cynnal etholiad gyda’r manylion yn cael eu dosarthu i’r rhieni yr wythnos nesaf. Mae’r pedwar wedi derbyn lythyr yn eu gwahodd i ysgrifennu portread/gwybodaeth amdanynt eu hunain a bydd rhain yn cael eu rhannu i’r rhieni hefyd.

Diolch yn fawr i’r pedwar rhiant am ddangos diddordeb a chefnogi’r ysgol- gobeithio eich bod wedi gweld y llythyr rhoddwyd ym mag eich plentyn ddoe.

We have received four replies expressing interest in the role of parent governor. An election will therefore take place and details will be shared with parents next week. The four have been invited to write  a portrait/information about themselves and these will also be shared with parents.

Thank you to the four parents for their  interest and supporting the school – I hope you have seen the letter that was put in your child’s bag yesterday.