Ewro 2020 (Haf 2021) / Euro 2020 (Summer 2021)

Gyda gemau pêldroed Ewro 2020 yn cychwyn heno, roedd plant Blwyddyn 3 a 4 wedi cynllunio ‘kit’ newydd i dîm Cymru ar gyfer y dyfodol. Gobeithio eich bod yn hoff o’u cynlluniau. Siwr y buasai’r chwaraewyr a’r cefnogwyr wrth eu bodd yn gwisgo’r rhain.

With the Euro 2020 football starting this evening, the children in Year 3 and 4 designed a new kit for the Welsh team to use in the future. I hope you enjoy their designs. I’m sure the players and supporters would be proud to wear these.

New Microsoft Publisher Document