Ffurflenni Casglu Data / Data Collection Forms

Ymddiheuriadau fod y pecyn casglu data wedi mynd allan yn y Gymraeg yn unig. Mae’r ffotocopiwr wedi gwneud camgymeriad. Os ydych eisiau copi Saesneg, cysylltwch a ni, unai drwy ffonio neu ebostio’r ysgol ac mi wnawn rhoi copi papur Saesneg i chi. Llawer o ddiolch, Mrs Ellis

 

Apologies that some of the data collection forms have gone out in the Welsh language only. The photocopier has made a mistake. If you wish to have an English copy, please contact us, either through phoning the school or emailing and we will sort out an English copy immediately. Many thanks, Mrs Ellis