Fideo Croesawu Plant yn ol i’r Ysgol / A Video Welcoming Pupils Back to School

Annwyl rieni,

Dyma i chi fideo bach sydd yn dangos i chwi a’r plant sut mae’r ysgol yn edrych erbyn hyn.

Plant HWB – 8:45 – 3:15

Plant Cyswllt – 9:00 – 3:00

Welwn ni y grwp cyntaf wythnos nesaf.

Mrs Ellis

 

Dear parents,

Here is a short video to show everyone how the school will look when the children return next week.

HUB provision – 8:45 – 3:15

Contact with staff – 9:00- 3:00

We look forward to seeing the first group next week.

Mrs Ellis

 

MSCL2039[1]