* GEGIN YR YSGOL AR GAU YFORY * SCHOOL KITCHEN CLOSED TOMORROW *

Nodyn i’ch hatgoffa fod gegin yr ysgol ar gau yfory 28ain o Dachwedd. Diolch i’r rhieni sydd wedi cwbwlhau y ffurflen i archebu pecyn cinio. Bydd angen i’r plant sydd ddim wedi archebu pecyn cinio ddod ag un o adref os gwelwch yn dda. Llawer o ddiolch, Anti Chris

A reminder that the kitchen is closed tomorrow 28th November. Thank you to the parents who have filled in the form and ordered packed lunches. All the children who haven’t ordered a packed lunch will need to bring one from home. Many thanks, Anti Chris