Glan Llyn 2022

Dyma luniau o rhai o’r gweithgareddau yn ystod ymweliad blwyddyn 5 a 6 i Wersyll yr Urdd, Glan Llyn. Diolch yn fawr i’r plant am fod mor hyfryd yn ystod ein taith. Gobeithio bod rhieni blwyddyn 5 a 6 wedi mwynhau’r lluniau anfonwyd drwy Seesaw.

Pasg Hapus i bawb.

Cofiwch ei bod yn ddiwrnod hyfforddiant i’r staff 25/4/22 a bydd y disgyblion yn dychwelyd ar 26/4/22

Here are some photographs of some of the activities during the year 5 and 6 visit to Gwersyll yr Urdd, Glan Llyn. Thank you to all the pupils for being so wonderful during our trip. Hopefully, year 5 and 6 parents have enjoyed the photographs sent through Seesaw.

Happy Easter to everyone.

Please remember that it is a staff training day on 25/4/22 and pupils return on 26/4 22.

GLAN LLYN 2022