Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi / St. David’s Day Parade

Dyma ychydig o luniau o ddisgyblion Blynyddoedd 3 i 6 yr ysgol yn Ninbych heddiw.

Here are some photos of our Years 3 to 6 pupils in Denbigh today.