Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi / St David’s Day Procession

Cawsom fore hyfryd iawn yn Ninbych heddiw yn dathlu Dydd Gwyl Dewi. Roedd Ysgol Tremeirchion yn un o nifer o ysgolion yr ardal oedd wedi cymryd rhan yn yr orymdaith yn y dref i ddathlu’r diwrnod arbennig hwn. Diolch i’r plant am chwifio eu baneri a gwisgo mewn coch, gwyn a gwyrdd. Roedd yn hyfryd hefyd cyrraedd yn ol yn yr ysgol a gweld plant y cyfnod sylfaen yn dawnsio gwerin ac yn cael hwyl. Bore i’w gofio.

We had a lovely morning in Denbigh to celebrate St David’s Day. Ysgol Tremeirchion was one of a number of local schools that took part in the procession in the town to celebrate this special day. Thank you to all the children for waving their flags and wearing red, white and green. On returning to school we saw pupils in the Foundation Phase taking part in Welsh folk dancing and having fun. A morning to remember.