Gorymdaith Gwyl Dewi yr Urdd / St David’s Day Urdd Procession

Dyma lun o’r plant oedd wedi cynrychioli’r ysgol bore ‘ma ar orymdaith yr Urdd yn Ninbych i ddathlu Dydd Gwyl Dewi. Roedd y plant wedi cyrraedd yn ol i’r ysgol yn frwdfrydig ac wir wedi mwynhau. Da iawn chi blant.

Cofiwch am Eisrteddfod yr Ysgol bore dydd Llun am 9.30 yn yr Eglwys.

Here is a picture of the pupils that represented the school during the Urdd Procession to celebrate St David’s Day in Denbigh this morning.  The pupils returned to school full of enthusiasm and they had really enjoyed the experience. Well done everyone.

And a reminder that we are holding our School Eisteddfod in the Church at 9.30 on Monday morning.