Gwahoddiad / Invitation

Rydym wedi derbyn gwahoddiad gan Mrs Lilla Pennant i’r disgyblion gymryd rhan mewn drama fechan am daith St. Winifred yn Eglwys Bodfari. Bydd y digwyddiad hwn yn digwydd ar Dydd Sadwrn, Mehefin 10fed. Os oes gan eich plentyn/plant ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y digwyddiad hwn, a fedrwch fy esbostio erbyn Dydd Gwener 28ain o Ebrill ac yna gallaf gysylltu nol a Mrs Pennant gyda’r wybodaeth. Diolch

We have received an invitation from Mrs Lilla Pennant for the pupils to take part in a short play about the journey of St. Winifred at Bodfari Chutch. This event will take place on Saturday, June 10th. If your child/children would like to take part in this event, please could you email their names by Friday, 28th of April and then I will contact Mrs Pennant with the information. Thank you