Gwahoddiadau / Invitations

Pnawn da,

Heddiw, rwyf wedi ebostio pawb sydd wedi dangos diddordeb eu bod eisiau i’ch plant ddychwelyd yn ol ir ysgol wythnos nesa ymlaen. Diolch

Good afternoon,

Today, I have emailed everyone who has filled in the county’s questionnaire or has phone me regarding your children returning back to school from next week. Thank you

 

Information Booklet for Pupils – Fersiwn Saesneg

Llyfryn Gwybodaeth – Fersiwn Cymraeg

LLYTHYR 2 Letter 2