Gwaith Cartref Blwyddyn 1 a 2 / Homework Year 1 and 2

Os gwelwch yn dda a fedrith disgyblion blwyddyn 1 a 2 ddod a llun ohonynt yn fabi ir ysgol erbyn wythnos nesaf ? Diolch yn fawr iawn.

Please can pupils from year 1 and 2 bring a picture of themselves as a baby into school by next week ? Thank you