Gwaith Cartref Blwyddyn 1 a 2 / Year 1 and 2 Homework

Byddwn yn gosod gwaith cartref i ddisgyblion blwyddyn 1 a 2 drwy app ‘Seesaw’ yn wythnosol (bob Dydd Gwener). Os ydych yn cael anhawsterau mynd ar ‘Seesaw’, gadewch i ni wybod.

Diolch

 

We will set homework for pupils in years 1 and 2 weekly on the Seesaw app (every Friday). If you are having trouble with the app, please let us know.

Thank you