Gwasanaeth Blwyddyn 2 gyda Dylan Cernyw / Year 2 Assembly with Dylan Cernyw

Mae Blwyddyn 2 wedi bod yn ‘crwydro’ Cymru ac ar hyd y daith yn dysgu am ein diwylliant.  Cyflwynodd y disgyblion y telynor enwog Dylan Cernyw i weddill yr ysgol yn ein gwasanaeth y prynhawn ‘ma.  Cawsom amser hudolus yn yr Egwlys yn gwrando ar Dylan Cernyw yn canu’r delyn.  Diolch i Mrs Ellis am drefnu’r ymweliad.

Year 2 have been ‘wandering’ around Wales and along the way learning about our culture.  The pupils introduced the famous harpist Dylan Cernyw to the rest of the school in our assembly this afternoon.  We had a magical time in the Church listening to Dylan Cernyw playing the harp.  Thanks to Mrs Ellis for organising the visit.