Gwasanaeth Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 / Years 5 & 6 Assembly

Diolch yn fawr i ddisgyblion Blwyddyn 5 a Blwyddyn 6 am gynnal gwasanaeth i’r ysgol y prynhawn ‘ma. Cawsom glywed am ddoniau’r disgyblion a dathlu bod pawb yn wahanol.

A big thank you to our Year 5 and Year 6 pupils for their assembly this afternoon. We heard about their talents and celebrated that everyone is different.