Gwasanaeth Blynyddoedd 3 a 4 / Years 3 & 4 Assembly

Diolch i ddisgyblion Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 am gynnal gwasanaeth pwerus i gloi Wythnos Gwrth-Fwlio.

Thanks to Year 3 and Year 4 pupils for presenting a powerful assembly to bring Anti-Bullying Week to a close.