Gwasanaeth Blynyddoedd 3 a 4 / Years 3 and 4 Assembly

Diolch yn fawr i’n disgyblion Blynyddoedd 3 a 4 am gynnal ein gwasanaeth yn yr Eglwys y prynhawn ‘ma.  Pob un yn wych!

Thank you to our Years 3 and 4 pupils for taking our assembly at the Church this afternoon.  They were all brilliant!