Gwasanaeth Diolchgarwch / Thanksgiving Service

Diolch yn fawr i’r holl blant am gyflwyno gwasanaeth diolchgarwch bendigedig y prynhawn ‘ma.  Diolch hefyd i’r Parchedig Sparey-Taylor a’r staff am baratoi’r gwasanaeth.

A big thank you to all the children for presenting a wonderful thanksgiving service this afternoon.  Thanks also to Reverend Sparey-Taylor and the staff for preparing the service.