Gwasanaeth Diolchgawrch Yfory / Thanksgiving Service Tomorrow

Neges i’ch atgoffa bod ein Gwasanaeth Diolchgarwch yn yr Eglwys yfory.

A quick message to remind you that our Thanksgiving Service will be held at the Church tomorrow.