Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6 / Year 6 Leavers Service

Yn anffodus oherwydd rhesymau personnol ni fydd gwasanaeth gadael blwyddyn 6 yn cael ei gynnal prynhawn yfory. Ymddiheuriadau mawr am hyn.

Bydd gwasanaeth gadael blwyddyn 6 yn cael ei gynnal ar Dydd Llun, 17fed o Orffennaf am 1:30 yp yn Eglwys Corpus Christi, Tremeirchion.

Unfortunately due to personal reasons there will be no year 6 leavers service tomorrow afternoon. Apologise for this.

The year 6 leavers service will be held now on Monday, 17th of July at 1:30 pm at Corpus Christi Church, Tremeirchion.