Gwasanaeth Gadael Blwyddyn 6 / Year 6 Leavers Service

Dydd Llun, Gorffennaf y 10fed bydd yno wasanaeth gadael ar gyfer disgyblion blwyddyn 6 yn Eglwys Corpus Christi, Tremeirchion am 1:30yp. Hoffem wahodd rhieni a theuluoedd i ymuno â ni yn y gwasanaeth hwn. Bydd yno lluniaeth ysgafn i rhieni a theuluoedd yn y babell ar y cae yn dilyn y gwasanaeth.

Monday, 10th of July there will be a leavers service for year 6 pupils at the Corpus Christi Church, Tremeirchion at 1:30pm. We would like to invite parents and families to join is in this service. There will be light refreshments in the tent on the field following the service.