GWASANAETH NADOLIG – 13.12.23 2.00yp a 6.00yh

Cynhelir yr uchod yn Eglwys Corpus Christi, Tremeirchion. Ni fyddwn yn gwerthu tocynnau eleni ond oherwydd diffyg lle yn yr Eglwys gofynnwn yn garedig os fedrwch ddod yn y prynhawn os yn bosib.
Mynediad – £2.00 i oedolion a £1.00 i blant uwchradd
ARIAN PAROD OS GWELWCH YN DDA!
Fe fydd croeso cynnes i bawb yn y Salusbury Arms wedyn i gael mins pei a gwin poeth.