Gwasanaeth y Pasg / Easter Assembly

Diolch yn fawr iawn i Rebecca Sparey-Taylor a Cathrin Roberts am gynnal gwasanaeth y Pasg yn yr Eglwys i ni y bore ‘ma. Clywsom hanes y Pasg mewn ffordd hwyliog a diddorol.

Many thanks to Rebecca Sparey-Taylor and Cathrin Roberts for the Easter assembly in the Church this morning. We heard the story of Easter in a fun and interesting way.