Gweithdy Morgan Elwy Workshop

Daeth Morgan Elwy i gynnal gweithdy gyda disgyblion Blwyddyn 3 a Blwyddyn 4 yr ysgol yr wythnos hon. Yn ystod y gweithdy bu’r disgyblion yn ysgrifennu geiriau i gân ar y cyd. Roedd digon o ganu a dawnsio!

Morgan Elwy led a workshop with our Year 3 and Year 4 pupils this week. During the workshop the pupils wrote lyrics to a song; there was plenty of singing and dancing!