Gweithdy yr Arglwydd Rhys / Lord Rhys Workshop

Roedd Menter Iaith Dinbych wedi trefnu gweithdy actio ddoe i ddisgyblion dosbarth Ms Barr. Roedd yn hyfryd gweld y plant yn perfformio ac yn cymryd rhan mewn drama am yr Arglwydd Rhys. Diolch i Menter Iaith Dinbych. Gweler lluniau isod ac hefyd poster wybodaeth am weithgareddau Menter Iaith dros wyliau’r haf.

Menter Iaith Dinbych organised an acting workshop for Ms Barr’s class yesterday. It was lovely seeing the pupils performing and taking part in a drama about Lord Rhys. Thank you to Menter Iaith. There are pictures below and a poster giving information about workshops Menter Iaith have organised during the summer holidays.

Haf o Hwyl