Gweithredu Diwydiannol – 02/03/2023 – Industrial Action

Annwyl Rieni,

Gallaf gadarnhau na fydd y diwrnod o streic ar Fawrth 2il yn effeithio Ysgol Tremeirchion.  Bydd yr ysgol ar agor i bawb.

Byddaf yn eich diweddaru maes o law am y diwrnodau streic arfaethedig eraill.

Yn gywir,

Geraint Jones.


Dear Parents,

I can confirm that the strike day on March 2nd will not affect Ysgol Tremeirchion.  The school will be open to everyone.

I will update you in due course about the other proposed strike days.

Kind regards,

Geraint Jones.