Gweithredu Diwydiannol / Industrial Action

Gweithredu Diwydiannol

Annwyl Rieni,

Mae’n debyg i chi glywed yn ddiweddar ar y newyddion a thrwy’r wasg fod undeb athrawon wedi cyhoeddi ei bwriad o gynnal cyfres o ddiwrnodau gweithredu diwydiannol ar y dyddiau canlynol:

Dydd Mercher, Chwefror 1af, 2023.

Dydd Mawrth, Chwefror 14eg, 2023.

Dydd Mercher, Mawrth 15fed, 2023.

Dydd Iau, Mawrth 16eg, 2023.

Gall hyn olygu fod rhaid cau’r ysgol unai yn rhannol neu fel ysgol gyfan. O ystyried hyn, efallai eich bod am ddechrau meddwl am drefniadau gofal plant ar gyfer y dyddiau uchod rhag ofn y bydd eu hangen.  Ni fydd ymweliad Blynyddoedd 5 a 6 â Llangrannog yn cael ei effeithio gan y diwrnod o streic ar Chwefror 1af.

Byddaf yn eich diweddaru o’r sefyllfa gan gadarnhau trefniadau terfynol cyn gynted ag sy’n bosib.

Yn gywir,

Geraint Jones.

Industrial Action

Dear Parents,

You may be aware from media coverage that a teaching union has declared strike action which will take place on:

Wednesday, 1st February, 2023.

Tuesday, 14th February 2023.

Wednesday, 15th March 2023.

Thursday, 16th March 2023.

This could mean a partial or full closure of the school to pupils.  Considering this, you may want to start thinking of alternative child care arrangements for these days in case they are required.  Years 5 and 6’s visit to Llangrannog will not be affected by the strike on February 1st.

I will keep you up to date with the situation and I will inform you of the final arrangements as soon as possible.

Kind regards,

Geraint Jones.