Gwersi Ffrangeg ym mlwyddyn 1 a 2 French lessons in year 1 and 2

Heddiw, cawsom wers Ffrangeg gan ddisgyblion blwyddyn 12 o Ysgol Glan Clwyd. Roedd pawb wrth eu boddau yn dysgu’r iaith. Buom yn dysgu enwau’r lliwiau, yn dysgu cyfri a sut i ddweud ein henwau. Diolch yn fawr iawn i Lili a Imogen a’u hathrawes Mrs Parry.

Today, we had a French lesson from year 12 pupils that attend Ysgol Glan Clwyd. Everyone enjoyed learning the language. We learnt the colours, how to count and also how to say our names in French. Thank you to Lili and Imogen and their teacher Mrs Parry.