Gwersi Iechyd a Lles / Health and Wellbeing Lessons

Mae gwersi ymarfer corff disgyblion blwyddyn 3, 4, 5 a 6 yn cael eu cynnal ar Dydd Llun a Dydd Mercher.

Mae gwersi ymarfer corff disgyblion meithrin, derbyn, blwyddyn 1 a 2 yn cael eu cynnal ar Ddydd Llun.

Years 3, 4, 5 and 6 have PE lessons on Mondays and Wednesdays.

Nursery, reception, year 1 and 2 pupils have PE lessons on a Monday.

Dyma gwisg ymarfer corff yr ysgol / Here is a link to the physical education kit –

Gwisg Ysgol a Gwisg Addysg Gorfforol / School Uniform and Physical Education Kit – Ysgol Tremeirchion, St Asaph

Diolch am eich cydweithrediad / Thank you for your cooperation