Gwisg Ysgol a Gwisg Ymarfer Corff / School uniform and Physical Education Clothing

Mae yno hwdi du oedran 11-12 mlwydd oed ar goll. Os mae rhywyn wedi mynd ar hwdi du adref mewn camgymeriad, dewch ag ef nol ir ysgol.

Dydd Gwener 7.7.23 (diwrnod mabolgampau) bwriadwn gwneud stondin cyfnewid gwisg ysgol felly os oes gennych hen wisg ysgol nad ydych eisiau rhagor, dewch a nhw i’r ysgol i’w gyfnewid os ydych yn dymuno. Os gallwch ddod ar gwisg ysgol i mewn erbyn Dydd Llun, 3rydd o Orffennaf. Diolch yn fawr iawn

There is a black PE hoodie age 11-12 gone missing. If anyone has taken the hoodie home by accident, please bring it back to school. Thank you

Friday 7.7.23 (sports day) we intend on doing a school uniform exchange stall. If you’ve got any school uniform that you don’t require any longer, please bring them to school to exchange if you wish. If you could bring the school uniform to school by Monday, 3rd of July. Thank you